Yoga

Yoga är en tradition med tusenåriga anor som härstammar från Indien. Den använder sig av fysisk rörelse och andning för att uppnå en hälsosam, stark och flexibel kropp. Yogan arbetar mot en balanserad livsstil samt ett öppet, klart och lugnt sinne. Det perfekta sättet att trycka på ”paus” knappen och stressa av.

Alla kurser i Askersund är upplagda som en kurs där man får yogaprogram för olika behov samt kursmaterial,


Informera Josefin om du har några skador, sjukdommar, blodtrycks problem etc så utformas ett program efter dina behov. Yoga och graviditet: Ge information vid graviditet där ett eget program utformas. Menstruation: De första dagarna under menstruationen bör man yoga lite lugnare säg till så får du ett speciellt restorativt program att utöva.

Ledord när man börjar att praktisera yoga är: Tålamod och acceptans. Det tar tid att lära sig nya tekniker och effekten av yogan kommer när man börjat acceptera den form man har just nu. Inget är rätt eller fel vi är alla olika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashtanga Vinyasa Yoga:

Traditionell Ashtanga Vinyasa Yoga med ledda klasser vi utforskar Primary series Yoga Chikitsa. Ashtanga Vinyasa Yogan var utformad av Sri T. Krishnamacharaya  i Mysore södra Indien. Ett vackert sätt att vara närvarande i varje andetag med Drishti blickfokus, Ujjai vinnande andning, Bandha inre energilås och asana fysiska yogapositioner. Fösrta serien är en fysisk yogaform där positioner sätts samman för att rena kropp och sinne inför meditation och pranayama. Där det yttersta målet för yoga är en frihet och en samhörighet med allt och alla. Ashtanga Vinyasa Yogan fokuserar också på hur man tar med sig styrkan från yogan ut i sin omgivning för att sprida värme och vänlighet. 

Fysiskt utmanade- Du behöver gå Yoga bas innan denna kurs.

Söndagar

kl. 16-17.30 samt 19-20.30

Onsdagar: 19-20.30

 

Yoga Bas:

Klassiska yoga positioner i ett lugnt tempo vi går grundligt igenom korrekta tekniker i varje position för att få bäst effekt av yogan. Läran om yogans effekt i kroppen och Pranayama andningsövningar. Via yogans fysiska rörelse skapar vi ett lugnt och meditativt tillstånd. Kursen passar alla nivåer av deltagare.

Detta byggs upp mot ett fysikt yoga pass för att stärka kroppen. 

Yoga mattor och filtar finns till utlåning. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Fysisk Yoga- Kan vara utmanade

Söndagar 

Kl: 16-17

Yoga mot stress- Terapeutisk inriktning:

Vad är stress egentligen? Finns det positiv stress? Hur kan yogan hjälpa?
Vi kommer att göra en djupdykning in i aktuell forskning hur yogans olika tekniker i kombination med mindfulness och annan rörelse kan hjälpa att stärka kroppens försvar mot stress samt hur man kan ta med sig enkla tekniker i sin vardag för att avbryta kroppens stress respons. En lugn och mjuk klass med inriktning andning, avslappning och meditation.
Tisdagar
17.30-19.30
Hatha Yoga:

Fysiska yoga positioner som varvas med avslappning. Vi går även igenom yogateknik och anatomi samt energisystemet inom yogan. Pranayama andnings övningar och hur vi praktiserar yoga i vår vardag. 

Avslutande meditation. Passar dig som gått Yoga bas samt annan fysisk yoga.

Tisdagar 18.45-20.15

Kaivalya Flow:

är en dynamisk vinyasa yoga som är inspirerad av den fysiska Ashtanga yogan. Tillsammans med andning och blick sätter vi ihop de olika rörelserna med ett flyt. Som en meditativ dans närmar vi oss yogan. I kursen går vi igenom andningsövningar– Pranayama, meditation samt yogans filosofi och historia. Varje månad har ett fokus från de gamla yogiska icke religiösa texterna som vi går igenom under lektionerna. Klasserna har olika tema så att en bred kunskap inom yoga lärs ut. Detta är en fysisk klass.

Onsdag: 19-20.30

 

Rehab– Stol/ Rygg yoga:- En lugn och behaglig yoga form som inriktar sig på avspänning och meditation. Klassiska yoga rörelser som passar dig som har problem med nacke och rygg. Möjlighet för personlig uppföljning med privata program som inriktar sig på olika skador och stress relaterade sjukdomar. En skön yoga timme som passar alla nivåer av yoga utövare. Detta är en lugn form av yoga.

Onsdagar 17-18

 

Det fanns en filosof vid namn Patanjali som beskrivs som indisk filosof och upphovsman till Yoga Sutra där han beskriver vad är yoga.

Hans definition av yoga är utifrån 8 delar, där han menar att dessa 8 delar av ashtangayoga, är beroende av varandra. Dessa 8 delar måste vi ta hänsyn till både i vår praktiska och teoretiska förhållningsätt, om vi vill uppnå balans.

 

Detta är en ickereligiös väg för att finna sin inre kraft! 

 

1. YAMA - de moraliska och etiska principer mot omvärlden, dvs mot våra medmänniskor och samhället. En disciplin som lär hur man ska uppföra sig på gatan, jobbet, i familjen osv. Dessa principer/förslag är följande : Ahimsa - inte våldsamma Satya - vara ärliga Asteya - inte stjäla Brahmacharya - måttlighet- lagom Aparigraha - inte vara girig

2. NIYAMA - de moraliska och etiska principer mot sig själv. Hur ska jag vara mot mig själv? Här kommer de principer/förslag:Shausha - yttre och inre renlighet Santosha - att vara nöjd med det man harTapas - självdisciplin Svadhyaya - självrannsakan Ishvarpranidhana - osjälviskhet, att se sig själv som en del av något större.

3. ASANA - de kroppsliga övningar. Att göra asanas regelbyndet ger oss starkare kropp och därmed får vi goda chanser för balans i kroppen, sinnet och själen.

4. PRANAYAMA - andningsövningar. Prana som betyder livsenergi, frigörs i vår kropp när vi utför andningsövningar. Vi andas in positiv energi och kraft och andas ut negativ kraft, trötthet och andra 'gifter'. Vi renar vår kropp.

5. PRATYAHARA - vi tar kontroll över sinnet. Vi är medvetna om sinnet , och låter oss inte bli distraherade. Vi styr sinnet dit vi vill, till det högra jaget (till sanningen). 

6. DHARANA - att behålla fokus trots störningsmoment. Stå stabilt när det blåser stormar av känslor.

 7. DHYANA - meditation. Varja asana är en form av meditation, att hålla sig fokuserad på det man gör, på sin kropp och inte titta på grannen och jämföra sig själv. Man börjar inte analysera sig själv och värdera...

8. SAMADHI - vara här och nu. Fullständigt närvaro. Mål med yoga. Kropp, sinne, själ är i total harmoni med varandra. 

 


 

Reklam Askersund HT 2018 10.jpg