TRAUMAANPASSAD YOGA & DANSUTILDNING 70 TIM I ASKERSUND
Kursstart utbildning 
Hösttermin- Modul 1: 8-9 November, Modul 2: 7-8 December Modul 3: 25-26 januari 2020
GRUNDKURS I TRE MODULER- 70 TIM med Josefin Wikström e-ryt 500 utbildad inomYoga terapi för psykiatriska diagnoser vid The Minded Institute i London och traumatisk stress vid The Trauma Centre i Boston. Frode Nergaard leg Psykolog och specialist i klinisk psykologi. 
Se mer info:
www.traumaanpassadyoga.com